کورت ونه‌گات(فونه گات) درگذشت!

                                                                         وقتی کتابی می‌خوانیم چیزی از ژرفای آن به روحمان راه پیدا می‌کند و بعضی وقت‌ها خیال می‌کنیم ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 25 بازدید
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
5 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
2 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
5 پست
اسفند 84
5 پست