حسن ختام

 س‌ی‌ب

هفته آخر سال است و دستم برای نوشتن سنگین. دلم می‌خواهد بنویسم: نرم نرمک می‌رسد اینک بهار، خوش به حال روزگار...ولی بهار مدت‌هاست اینجا رسیده. سه هفته‌ای می‌شود که باغچه‌ی حیاطمان پر از گل‌های شب‌بو و زنبق شده و لباس‌های زمستانی جمع شده. هوا ناجوانمردانه دارد گرم می‌شود. کار بهار از نرم‌نرمک گذشته! 

چقدر هیجان بود در نوروزهای بچگی! هر چند امروز آن هیجان نیست ولی باز هم در آرامشی شیرین منتظر گذشتن این هفته‌ام. حس قشنگی است که زمان را تقسیم می‌کنند. هر چند برای من آن قدر سریع گذشت امسال که گذران روزهایش از دستم در رفته ولی باز هم خوب است که پایانی دارد. خوشم می‌آید از این تعبیر سمبولیک پایان یافتن و دوباره آغاز شدن. از حس داشتن فرصت دوباره، از حس وجود نقطه عطف، حس تعیین یک نقطه‌ی خاص در یکپارچگی زمانی. خوشم می‌آید از حس پایان یافتن یک بازه زمانی و شروع دیگری.

/ 4 نظر / 42 بازدید
Ali

Hello dear; How are you? Hope you are fine, healthy, wealthy and wise! I am fine. You have just talked about the New Year 1387 and the blooming of roses and lilies. Here in Kabul we are also getting nearer to New Year and spring. Yeah you are right it is nice philosophy, the starting and ending and it repeats…. [گل] [گل] [گل] I personally congratulate you the New Year from core of my heart! It may bring you, your family and friends, unbounded success and happiness. (Pray for us as well!) [گل] [گل] [گل] Wow! You r real very splendid and wonderful u have put a lot of link in ur blog I will really use it. You have been so helpful to all viewer especially me! (I have written in it all in English because you had told me that you r trying to improve it. I don’t know how is mine?)

دمدمی

چه خوش فرمودید: کار بهار از نرمک مرک گذشته است!

مجتبی

تبریک سال نو هم تاریخ مصرف دارد! اما نو باد سال جدید!!

عبداله

نظر قبل به نام مجتبی اشتباهی ثبت شد.