پست های ارسال شده در تیر سال 1386

She walks in beauty, like the night  Of cloudless climes and starry skies And all that's best of dark and bright Meet in her aspect and her eyes   چونان یک شب پر ستاره چونان آسمانی چنین صاف و بی ابر، خرامد. نشسته میان دو چشمان نازش نشسته به سیمای ماهش بهین تیرگی‌ها، تمامی ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 11 بازدید