پست های ارسال شده در فروردین سال 1386

کورت ونه‌گات(فونه گات) درگذشت!

                                                                         وقتی کتابی می‌خوانیم چیزی از ژرفای آن به روحمان راه پیدا می‌کند و بعضی وقت‌ها خیال می‌کنیم ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 25 بازدید