هايکو

 آرام‌بخش‌های کوچک سبز رنگ

می‌رسانند مرا به این ادراک

که چرا بعضی‌ها معتاد می‌شوند. 

/ 5 نظر / 20 بازدید
شبنم

چی بگم ابری و بارون نمیشی ! درد و میفهمی و درمون نمیشی !

علی

سلام سارا جان! خوبی؟ کاش بتونی بگويی که چيست دليل معتاد شدن و به هر چه که معتاد ميشد دليلش مختلف هست يا نه و از همه اول اينجا نميدانم شما از چه نوع معتاد شدن ميخواهيد حرف بزنيد؟ بعضی کسا از نظر مه به چيزهايی عادت ميکنند که من به آن برای خود ازجازت ميدم که معتاد بگويم شايد شما يا کسی ديگر معتاد نگويد!! سر تان به درد‌ آمد!؟ مرا ببخشید! علی کابل افغانستان

من شرقی

از شما برای ادامه‌ی بازی «کتاب‌های نخوانده» دعوت می‌شود! http://eastworld.blogspot.com/2008/01/blog-post_25.html

نازنين

نکنه تو هم کلرديازپوکسايد ميخوری؟!!!

سارا

چنين برداشتی ازش ميشه؟