رگبار بهاری

باران می‌بارید
انگار به جای تمام زمستان که نباریده بود، می‌بارید.
بارید و هرچه خاک خورده بود این شهر غبارگرفته، شست و برد.
بارید تا ثابت کند بهار آمده.

/ 4 نظر / 19 بازدید
بی سوت

خوبه که به بهار اعتقاد دارید مخصوصا رگبارش ![لبخند] موفق باشید

علی

سلام سارا جان خوبی واو! بهار زیباترین فصل سال طبیعت گل ها سبزه ها نم نمک باران اینجا در کابل هم چند روزیست که میبارد همه جا سبز است و گل ولی من بد بخت کم میتوانم ازینا لذت ببرم. شما چطور؟! آرزو دارم که ازین فصل بیش از همیشه لذت ببرین از زیبایی های بی پایان طبیعت هنر کده خداوند زیبا و زیبایی ها! علی

دمدمی

چند سال پیش مطلقا تنها در شهری غریب در تجربه ای جدید. در روزهایی دقیقا مثل این روزها در ساعت هایی مثل اینها نگاهم به باران بود و دلم یکم گرفته. الان دلتنگ آن روزهام بدتر از دلتنگی های آن روزها. --- از کامنت پارسال شما برای تکرار همان پست در امسال استفاده کردیم. با اجازه.

پدرخوانده

بالاخره نشانه ی بهار آمد باز باران.... باران بارید، شست و برد چگونه، چه چیز را و به کجا