زندگی زيباست

 

وقتی کوچک بودم کتاب شعر مصوری داشتم که بخش‌های کوتاهی از شعری بزرگتر را در آن گلچین کرده بودند. و من عاشق این کتاب، این شعر، کلماتش، اصطلاحاتش، وزنش و حماسه‌اش بودم. بعدها که بزرگ‌تر شدم دست نوشته‌هایی به دستم رسید از متن اصلی. بارها و بارها این شعر را زمزمه کرده‌ام. در گشت و گذارها، شادی‌ها و غم‌هایم. امروز سالروز درگذشت شاعرش بود.

منم آرش

 کمانداری کمانگیرم

شهاب تیزرو تیرم

ستیغ سربلند کوه ماوایم

 به چشم آفتاب تازه رس جایم.

مرا تیر است آتش پر

مرا باد است فرمانبر.

ولیکن چاره امروز زور و پهلوانی نیست.

رهایی با تن پولاد و نیروی جوانی نیست.

در این میدان

بر این پیکان هستی سوز سامان ساز

پری از جان بباید تا فرو ننشیند از پرواز.

به صبح راستین سوگند

به پنهان آفتاب مهربار پاک بین سوگند

که آرش جان خود در تیر خواهد کرد،

پس آنگه بی درنگی خواهدش افکند.

زمین می داند این را آسمانها نیز

که تن بی‌عیب و جان پاک است.

نه نیرنگی به کار من نه افسونی

نه ترسی در دلم نه در سرم باک است.

نیایش را دو زانو بر زمین بنهاد

به سوی قله‌هادستان زهم بگشاد:

برا ای آفتاب ‌ای توشه امید

برا ای خوشه خورشید

تو جوشان چشمه‌ای من تشنه‌ای  بی‌تاب

برا سرریز کن تا جان شود سیراب.

چو پا در کام مرگ تند خو دارم

چو در دل جنگ با اهریمن پرخاشجو دارم

زموج روشنایی شستشو خواهم

زگلبرگ تو ای زرینه گل من رنگ و بو خواهم.

شما ای قله های سرکش خاموش

که پیشانی به تندرهای سهم‌انگیز می‌سایید

که بر ایوان شب دارید چشم انداز رویایی

که سیمین پایه‌های روز زرین را یه روی شانه می‌کوبید

که ابر آتشن را در پناه خویش می گیرید

غرور و سربلندی هم شما راباد،

امیدم را برافرازید،

بسان آن پلنگانی که در کوه و کمر دارید.

زمین خاموش بود و آسمان خاموش

تو گویی این جهان را بود با گفتار آرش گوش

کدامین نغمه می‌ریزد

کدام آهنگ آیا می‌تواند ساخت

طنین گام‌های استواری را که سوی نیستی مردانه می‌رفتند

طنین گامهایی را که آگاهانه می‌رفتند؟

دشمنانش در سکوتی ریشخند آمیز راه وا کردند.

کودکان از بام‌ها او را صدا کردند

مادران او را دعا کردند

پیرمردان چشم گرداندند

دختران بفشرده گردنبندها در مشت

همره او قدرت عشق و وفا کردند

آرش اما همچنان خاموش

از شکاف دامن البرز بالا رفت

وز پی او پرده‌های اشک پی در پی فرود آمد.

سیاوش کسرایی، شاعر حماسه‌های کودکیم بود. روحش شاد. 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید